De volgende belangrijke trends zijn vast te stellen in de wereld om ons heen:

1. Terug naar de basis. Winst is nog steeds de optelsom van opbrengsten minus kosten. Door globalisation en economische tegenspoed vechten iedereen om dezelfde klanten en staan prijzen en volumes onder druk. Focus verschuift daarom naar de kostenkant: doe de juiste dingen, en doe de dingen juist. Scheid bijzaken van hoofdzaken en zorg voor effectieve en efficiënte processen en structuren.

2. Verandering en lerende organisatie. Er is slechts één ding permanent, en dat is verandering. Mensen, maar ook teams & organisaties moeten constant blijven leren om de continue verandering in de wereld bij te kunnen benen. Een organisatie kan pas leren als de individuen erin leren, dus individuele drijfveren worden steeds belangrijker: what’s in it for me?. De vraag is dan ook: hoe krijg en houd ik mijn mensen scherp, fris en veranderingsbereid?

3. Diversiteit / multicultureel. De noodzaak om vrouwen of feminiene kwaliteiten beter in een organisatie tot haar recht te laten komen wordt door steeds meer bedrijven maar ook de politiek onderkend. Ook staat de generatie van hoog opgeleide werknemers met afkomst uit andere landen of culturen klaar om leidende posities op te pakken. Deze beide groepen hebben normen en waarden die kunnen botsen met de huidige veelal zeer conservatieve en masculiene cultuur in organisaties. Sleutelwoorden zijn dan ook balans en integratie.

Wilt u weten wat V I S MOCS voor u kan betekenen in het inspelen op deze trends? Ga dan terug naar de Nederlandse homepage of klik op de menu knoppen aan de linker zijde van deze pagina.