ICT en veranderingsprojecten staan in de top-10 van nachtmerries voor bedrijven: het wordt onterecht als 'normaal' beschouwd dat het gemiddelde project een budgetoverschrijding laat zien van minstens 100%, zeker driemaal zo lang duurt als vooraf gepland, niet de verwachte resultaten brengt en zelfs nooit wordt afgerond.

V I S MOCS levert de project management vaardigheden & ervaring die nodig is om succesvolle projecten uit te voeren:

1. Definieer realistische & economisch aanvaardbare projectdoelstellingen en zorg dat de projectdoelstellingen niet veranderen tijdens de gehele looptijd van het project.
2. Communiceer tijdig belangrijke projectinformatie om te zorgen dat de organisatie een juist en realistisch verwachtingspatroon heeft en iedereen aan dezelfde doelstellingen werkt.
3. Zorg voor de juiste project team samenstelling wat betreft vaardigheden, ervaring, capaciteit en autoriteit / bevoegdheid.
4. Bestuur met harde hand de actuele stand van zaken wat betreft tijd, middelen, mensen en geld tegen het budget. Wees gedisciplineerd, vasthouden en proactief, neem waar en wanneer nodig direct corrigerende maatregelen.

> ga naar de V I S veranderingsmanagement pagina
 
> ga naar de V I S resultaten & referenties pagina